میلگرد

ورقه برشی ۶تا ۵۰ میل
نوامبر 16, 2015
نبشی و سپری
نوامبر 16, 2015

میلگرد

میلگرد

میلگرد یا آرماتور، فولادی است که در بتن برای جبران مقاومت کششی پایین آن مورد استفاده قرار می‌گیرد. فولادی که به این منظور در سازه‌های بتن آرمه به کار می‌رود به شکل سیم یا میلگرد می‌باشد و فولاد میلگرد نامیده می‌شود. البته در موارد خاصی از فولاد ساختمانی نظیر نیمرخ‌های شکل، ناودانی و یا قوطی نیز برای مسلح کردن بتن استفاده می‌شود.

در کشورهای مختلف فولاد میلگرد با استانداردهای متفاوتی تولید می‌شوند و در هر استانداردی طبقه بندی مشخصی در ارتباط با خواص مکانیکی فولادها وجود دارد. در ایران قسمت عمده فولادهای میلگرد که توسط کارخانه ذوب آهن اصفهان تولید می‌شوند با استاندارد روسی مطابقت دارند. فولادی که در ایران تولید می‌شود (طبق استاندارد روسی) به سه گروه تقسیم می‌شود:فولاد نوع A-۱، فولاد نوع A-۲ و فولاد نوع A-۳. فولاد A-۱ از نوع صاف بوده و مقاومت تسلیم و مقاومت کششی آن به ترتیب ۲۳۰۰ و۳۸۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع می‌باشد. فولاد A-۲ از نوع آجدار با مقاومت تسلیم ۳۰۰۰ و مقاومت کششی ۵۰۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع است، و فولاد A-۳ نیز از نوع آجدار با مقاومت تسلیم ۴۰۰۰ و مقاومت کششی ۶۰۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع می‌باشد. از نظر تنوع قطر میلگردها نیز استانداردهای تولید کنندگان متفاوت است. در سیستم روسی که در کارخانجات ذوب آهن اصفهان مورد استفاده‌است میلگردها تا قطر ۴۰ میلیمتر ساخته می‌شوند.

منبع : fa.wikipedia.org

ميلگرد هاي آلياژ سازي شده و ترمکس ( خنک کاري و برگشت تحت کنترل ) چيست؟

فرآيندهاي توليد ميلگرد در کشورهاي پيشرفته جهان به روشهاي مختلف مي باشد . در استانداردهاي معتبر دنيا برحسب شرايط اقليمي هر کشور فرآيندهاي توليد بطور کاملاً روشن و با لحاظ پارامترهاي مختلف تحت کنترل قرار مي گيرند :

۱-در کشور ژاپن كه از نظر شرايط اقليمي کشوري زلزله خيز مي باشد ، استاندارد ملي آن کشور JIS آناليز شيميايي را متناسب با فرآيند توليد ( از روش آلياژي ) تعريف مي نمايند و هيچگونه اشاره اي به فرآيند توليد از طريق عمليات حرارتي (ترمكس ) ننموده است و به عبارت ديگر مصرف ميلگردهاي ترمكسي در آن كشور توصيه نمي شود .

۲-در کشورهاي اروپائي که از نظر زلزله خيزي در رده کشورهاي امن مي باشند و نسبت به کشور ژاپن خطر زلزله در آنها بسيار پائين تر مي باشد روش ترمکس ( عمليات حرارتي ) را مدنظر قرار داده و آناليز شيميايي را متناسب با فرآيند توليد ميلگرد با روش فوق الذکر در نظر گرفته اند ،

۳- در استاندارد ملي ايران به شماره ۳۱۳۲ كه برگرفته از چندين استاندارد مرجع ( اروپايي EN , DIN, و ژاپن JIS و آمريکاASTM و ISO ) مي باشد هر دو روش فوق الذکر در نظر گرفته شده است ولي بخاطر ضريب امنيت بالاي مصرف در بند ۱۳ استاندارد ( نشانه گذاري ) بصراحت توليد کنندگان را موظف به آگاهي دادن به مصرف کننده از لحاظ فرآيند توليد ميلگردها نموده است . به اين صورت که بايستي بر روي پلاک الصاقي علامت مشخصه ايي دال بر انجام توليد به روش ترمکس حک شود و مقطع شاخه هاي اين نوع محصول به يک رنگ تعريف شده ايي رنگ آميزي گردد و همچنين در گواهينامه فني جمله فرآيند توليد بوسيله خنک کاري و برگشت تحت کنترل درج گردد . با توجه به پيوست الف در استاندارد ملي ايران انجام عمليات جوشکاري بر روي اين نوع ميلگردها مجاز نمي باشد .

لازم به ذكر است در روش آلياژسازي شده ، فولاد مورد نياز براي توليد ميلگرد مورد نظر ، در فرآيند فولادسازي و از طريق اضافه نمودن فروآلياژها ساخته شده و شمش توليدي در فرآيند نورد به شكل مورد نظر درمي آيد و سپس در محيط آزاد و به مرور خنك مي شود . در اين حالت ميلگرد توليدي از سطح بيروني تا مركز آن داراي خواص مكانيكي و مشخصات شيميائي يكسان مي باشد و در مواقع زلزله و فشار مقاومت يكنواخت و مناسبتري را از خود بروز مي دهد .اما براي ميلگردهاي توليد شده به روش ترمكس اينگونه است كه شمش فولادي مورد استفاده داراي كلاس آناليز شيميائي پائينتري بوده و براي رسيدن به مقاومت مورد نياز مطابق استاندارد ، ميلگرد توليدي را كه داراي دماي بالايي مي باشد از داخل لوله هاي آب عبور داده و به يكباره سطح بيروني خنك مي شود . در اين حالت سطح ميلگرد تا عمق مشخصي داراي مقاومت بالاتر( مثلاً ۴۰۰ ) مي باشد اما مغز ميلگرد داراي مقاومت پائينتري ( مثلاً حدود ۳۴۰ ) خواهد داشت .از اين رو در بكارگيري اين نوع ميلگرد در سازه هاي تحت فشار و مناطق زلزله خيز بايد احتياط هاي لازم را به عمل آورد و در محاسبات آن دقت مضاعف اعمال گردد . قيمت تمام شده ميلگردهاي آلياژسازي شده بالاتر از ترمكسي مي باشد .

منبع : http://esfahansteel.com

وزن شاخه ۱۲ متری (kg) سایز میلگرد (mm)
۶ ۸
۷.۸ ۱۰
۱۱ ۱۲
۱۵ ۱۴
۲۰ ۱۶
۲۵ ۱۸
۳۰ ۲۰
۳۷ ۲۲
۴۷ ۲۵
۵۸ ۲۸
۶۶ ۳۰
۷۵ ۳۲
۸۵ ۳۴
۹۵ ۳۶
۱۰۶ ۳۸
۱۱۸ ۴۰

فرآیند تولید میلگرد:
فرآیند تولید با دریافت شمش استاندارد آغاز می گردد پس از تاييد آناليز شمشهاي وارده توسط بخش كنترل كيفيت ، مجوز شارژ آنها به كوره توسط اين بخش به واحد توليد داده مي شود . شمشهاي وارده داراي ابعاد مقطعی ۱۳۰×۱۳۰ ، ۱۲۵×۱۲۵و ۱۵۰×۱۵۰ ميليمتر و طولهاي ۶ متر و ۱۲ متر ميباشند، شمش ها ابتدا توسط گیوتین هیدرولیکی برش خورده و به طولهاي ۳ متري كه متناسب با عرض كوره ميباشد ، تقسيم مي شوند.

شمشهاي ۳ متري به وسيله جرثقيل سقفي بر روي ورودي كوره قرارداده مي شوند و با فشار جك هیدرولیک به داخل كوره هدايت مي گردند. کوره داراي يك قسمت پيش گرم كن با دماي حدود ۷۰۰ درجه سانتيگراد و كوره حرارتي با دماي ۱۲۵۰ درجه سانتيگراد است . در قسمت كوره حرارتي دماي شمش به حد مطلوب نوردي رسيده و با شارژ شمشهاي جديد و تحت تاثير همان فشار جك ورودي كوره ، اين شمشهاي ملتهب و آماده نورد توسط اجکتور از كوره خارج و به وسيله روليكهايي به سمت استند ابتدايي ( رافينگ ) رانده مي شوند. در طول خط توليد تعدادي استند وجود دارد ( با توجه به سايز ميلگرد ، تعداد استندها تغيير ميكند ) كه در هر كدام دو غلطك  بر روي يكديگر قراردارند كه در جهت عكس هم چرخش مي كنند . شمش خروجي از كوره با عبور از هر استند و از بين اين غلطكها از ابعاد آنها كاسته و به طول آنها اضافه ميگردد . مقطع شمشها با خروج از هر استند و ورود به استند بعدي به هر يك از شكلهاي مربع و بيضي در مي آيند . شمشها با عبور از استندهاي مياني به طور مرتب از قطر آن كم مي شود ، به گونه ايي كه با عبور از آخرين استند اين بخش به سايز مورد نظر در برنامه توليد مي رسد . شمش به سايز مطلوب رسيده از آخرين استند مياني به استند پایانی وارد مي شود و با عبور از بين غلطكهاي آن آجدار شده و به طرف بخش بعدي هدايت مي شود . در اينجا دماي ميلگرد از ۱۲۵۰ درجه اوليه به حدود ۹۰۰ درجه سانتيگراد ميرسد.

اين قسمت از خط توليد لوله هاي چدني با قطر حدود ۵ سانتيمتر و طول حدود ۲۰ سانتيمتر   هستند كه با فواصل حدود ۱۰ سانتيمتر در امتداد يكديگر قرار دارند و ميلگرد با سرعت بين ۶ تا ۱۴ متر بر ثانيه ( بسته به سايز ميلگرد توليد شده سرعت آن متغير است ) از درون آنها به سمت بستر خنك كننده حركت ميكنند. قبل از بستر خنك كننده پينچ رول و قیچی متراژ  قراردارند كه قبل از هدايت ميلگردها به درون فك بستر خنك كننده ، آنها را به صورت اتوماتيك در طولهاي ۲۴ متر برش مي زند . ميلگردهاي ۲۴ متري ابتدا به درون فك کولینگ بد وارد مي شوند. تنظيمات كامپيوتري در اين بخش فوق العاده حائز اهميت است . زيرا سرعت قطع شدن ميلگردها ، باز شدن دهانه فك و سرعت جابجايي محلهاي قرار گيري ميلگرد بر روي بستر بايستي حتي بدن كسري از ثانيه هماهنگ باشد . لازم به ذكر است كه اين هماهنگي بين كليه قسمتهاي خط توليد وجود دارد . به منظور كنترل نرم افزاري خط توليد ، سيستمي طراحي شده كه اين سيستم در اتاق كنترل قراردارد . اين سيستم به وسيله اپراتور و از طريق مانيتورها از كوره تا بسته بندي را كنترل مي نمايد  با اين سيستم حتي دماي لحظه به لحظه درون كوره را هم كنترل مي نمايند.

با باز شدن هر بار دهانه فك ، يك یا دو ميلگرد ۲۴ متري (وابسته به سایز تولیدی) بر روي بستر قرار مي گيرد. اين بستر كه از شيارهايي كنار هم  با مقطع V تشكيل شده است حول دو محور ( مثل چرخ تانك ) حركت مي كند .قرار گيري ميلگردها بر روي اين بستر كه داراي عرض ۳۶ متر ميباشد و مدت زماني كه طول مي كشد تا ميلگردها به انتهاي بستر برسند باعث مي شود كه از دماي آنها كاسته شود . در انتهاي چرخش بستر در حول محور خود ميلگردها بر روي روليكهايي مي افتند كه آنها را به قسمت پاياني خط انتقال مي دهند . در قسمت پاياني و قبل از بسته بندي يك قيچي نصب شده است كه اپراتور آن ميلگردها را به طولهاي ۱۲ متري برش مي زند . اين ميلگردهاي ۱۲ متري به وسيله پوشرهايي تخليه و مجددا” توسط روليكهايي به دستگاه بسته بندي هدايت و پس از تسمه پيچي اتوماتيك ، با كمك جرثقيل سقفي و به وسيله اپراتور به انبار محصول منتقل ميگردند.